تهران

در تهران، ایران
امروز: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر تهران، در استان تهران، ایران

اطلاعات شهر تهران

۷۳۰ کیلومتر مربع

۸,۲۴۴,۵۳۵ نفر

محمدباقر قالیباف

021

http://tehran.ir

۱۱۹۰ متر

کتاب، کالا

آب و هوای شهر تهران

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۱۹ درصد، فشار: ۲۹۴۲۷.۷۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۲

ساعت: ۲۰:۱۹

دما: °۳۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)