تهران

در تهران، ایران
امروز: سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر تهران، در استان تهران، ایران

اطلاعات شهر تهران

۷۳۰ کیلومتر مربع

۸,۲۴۴,۵۳۵ نفر

محمدباقر قالیباف

021

http://tehran.ir

۱۱۹۰ متر

کتاب، کالا

آب و هوای شهر تهران

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۶۷ درصد، فشار: ۲۹۹۳۵.۶۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۲

ساعت: ۱۷:۲۷

دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)