تهران

در تهران، ایران
امروز: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر تهران، در استان تهران، ایران

اطلاعات شهر تهران

۷۳۰ کیلومتر مربع

۸,۲۴۴,۵۳۵ نفر

محمدباقر قالیباف

021

http://tehran.ir

۱۱۹۰ متر

کتاب، کالا

آب و هوای شهر تهران

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۵۱ درصد، فشار: ۲۹۴۶۱.۵۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۱

ساعت: ۱۹:۴۵

دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)