تهران

در تهران، ایران
امروز: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر تهران، در استان تهران، ایران

اطلاعات شهر تهران

۷۳۰ کیلومتر مربع

۸,۲۴۴,۵۳۵ نفر

محمدباقر قالیباف

021

http://tehran.ir

۱۱۹۰ متر

کتاب، کالا

آب و هوای شهر تهران

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۳۳ درصد، فشار: ۲۹۵۹۷.۰۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۳

ساعت: ۲۰:۱۰

دما: °۲۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۹ (سانتیگراد)