تهران

در تهران، ایران
امروز: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر تهران، در استان تهران، ایران

اطلاعات شهر تهران

۷۳۰ کیلومتر مربع

۸,۲۴۴,۵۳۵ نفر

محمدباقر قالیباف

021

http://tehran.ir

۱۱۹۰ متر

کتاب، کالا

آب و هوای شهر تهران

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۶۴ درصد، فشار: ۲۹۴۹۵.۴۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۴۷

ساعت: ۱۷:۵۰

دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)